Wizyta przedstawicieli Międzynarodowego Uniwersytetu im. Imama Chomejniego w Qazwinie w Zakładzie Iranistyki IO UJ

Termin: 11.03.2018 - 21.03.2018

W ostatnią środę, tj. 07.03.2018 pracownicy i studenci krakowskiej iranistyki spotkali się z przedstawicielami Międzynarodowego Uniwersytetu im. Imama Chomejniego w Qazwinie (strona) - prof. Sayadem Abolhassanem Naeinim, prof. Saeidem Abbasbandym i prof. Rohullahem Bayatem. Rozmowy toczone w miłej atmosferze dotyczyły m.in. przyczyn, dla których młodzi Polacy podejmują studia iranistyczne, a także irańskiej oferty wyjazdów stypendialnych dla najlepszych studentów. Goście wyrazili podziw dla wspólnego wysiłku pracowników naukowych oraz studentów w propagowaniu wiedzy o świecie irańskim w Polsce. Wyrazili także nadzieję na wspólne działania w tym zakresie, podkreślając gotowość podjęcia analogicznych kroków w promocji kultury polskiej w Iranie.

Wizyta irańskich gości w Zakładzie Iranistyki IO UJ oraz Instytucie Orientalistyki UJ była jednym z serii oficjalnych spotkań przedstawicieli w/w uniwersytetu z władzami naszej uczelni. W ich trakcie omawiano możliwości i perspektywy nawiązania szerszej współpracy między oboma ośrodkami akademickimi.

Data opublikowania: 11.03.2018
Osoba publikująca: Mateusz Kłagisz