Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

Termin: 04.09.2020 - 01.10.2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zarządzeniem władz Uinwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28.07.2020 zajęcia na wszystkich latach studiów licencjackich oraz na pierwszym roku studiów magisterskich będą w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywały się w sposób stacjonarny z elementami kształcenia zdalnego, a na drugim roku studiów magisterskich tylko w sposób zdalny.

Szczegółowe informacje zawiera Komunikat nr 16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28 lipca 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (LINK).

Z wyrazami szacunku,

Iraniści

Data opublikowania: 04.09.2020
Osoba publikująca: Mateusz Kłagisz