Spotkanie z JE Ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu

W dniu 8 marca 2017 Zakład Iranistyki IO odwiedził J.E. Ambasador Islamskiej Republiki Iranu, Ramin Mehmanparast i towarzyszący mu II sekretarz Ambasady, Ali Majidi. Wizyta irańskich dyplomatów w Krakowie miała związek z planowanym podpisaniem umowy braterstwa (po persku – siostrzeństwa) miast – Krakowa i Isfahanu oraz Województwa Małopolskiego z Ostanem Isfahańskim. Bliskie związki między miastami i regionami realizować się mają poprzez ich współpracę gospodarczą, kulturalną i naukową. Kraków i Isfahan to miasta zabytkowe; obydwa są byłymi stolicami, mają długie tradycje kulturalne i artystyczne, dziś szybko się rozwijają i modernizują, powinny więc znaleźć wspólny język i wspólne obszary działania.

W swojej mowie, wygłoszonej po persku do pracowników i studentów Zakładu Iranistyki, pan Ambasador mówił o historycznych związkach obydwu krajów, o roli, jaką Isfahan odegrał w historii Polaków przybyłych do Iranu z armią Andersa w czasie II wojny światowej, przy okazji przypominając o potrzebie wrażliwości na los uchodźców wojennych, bez względu na ich przynależność narodową i wyznaniową.

Mówiąc o intensywnie nawiązywanych ostatnio kontaktach polsko-irańskich w dziedzinach przemysłu, handlu i turystyki, pan Ambasador podkreślił kluczową rolę kultury i nauki, w tym wzajemnej znajomości naszych języków, literatur i kultur. Mówił o otwierających się perspektywach współpracy i wymiany naukowej z Uniwersytetem Isfahańskim; przed absolwentami Zakładu Iranistyki roztoczył perspektywy coraz liczniej pojawiających się możliwości zatrudnienia w charakterze tłumaczy i pośredników kulturowych w firmach, agencjach turystycznych i instytucjach kultury.

W odpowiedzi na te wyzwania Zakład Iranistyki już kompletuje bank informacji o absolwentach i studentach ostatnich lat, zainteresowanych podjęciem pracy ze znajomością języka perskiego. W ostatnich latach zwiększyliśmy ilość godzin ćwiczeń przekładowych, by jak najlepiej przygotować naszych absolwentów do pracy tłumacza.

Tekst prof. dr hab. Anna Krasnowolska

Zdjęcię mgr Hayedeh Vambakhsh-Smurzyńska

Data publikacji: 22.03.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kłagisz