Research Approaches in Iranian Studies - RAIS 2017

Szanowni Państwo,

10 i 11 maja 2017 r. odbywała się w Zakładzie Iranistyki UJ krakowsko-teherańska konferencja Research Approaches in Iranian Studies - RAIS 2017. W czasie paneli tematycznych poszczególni badaczy mieli szansę przedstawić swoje autorskie badania naukowe, a także nawiązać nowe kontakty naukowe. Ponieważ hasłem przewodnik całej konferencji była wymiana doświadczeń badawczych, nie może dziwić, że zarówno po każdym z wystąpień jak i w kuluarach dyskusjom i polemikom nie było końca, jak np. w czasie pierwszej sesji zatytułowanej Literary Studies, której uczestnikami byli:

Saeed Hessampour The beauty of Persian literature in the poetry of Khayyam
Hayedeh Vambakhsh The twofold influence of Persian literature on the social behavior of Iranians
Fatemeh Gholamrezaei Kohan Concept of peace in Masnavi-i manavi

Zamieszczone zdjęcia wykonał pan Krzysztof Skwara. 

Data publikacji: 12.05.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kłagisz