Anna Cieślewska "Community, the State and Development Assistance. Transforming the Mahalla in Tajikistan"

Książka pt: "Społeczność lokalna, państwo i pomoc rozwojowa. Transformacja mahalli w Tadżykistanie" Anny Cieślewskiej, zajmuje się różnymi aspektami dotyczącymi  współpracy organizacji międzynarodowych, administracji państwowej oraz mahalli w Tadżykistanie. Publikacja powstała na podstawie badań terenowych oraz doświadczeń  autorki z pracy w projektach społecznych w latach 2010-2014. Od wieków, mahalla funkcjonowała w miastach i wsiach Azji Centralnej, autonomicznie regulując życie społeczności na poziomie lokalnym. W czasach ZSRR, mahalla podobnie jak inne instytucje tradycyjne uległa przemianom,  jednakże jej tradycyjne instytucje wciąż miały wpływ na kształtowanie stosunków lokalnych. Gwałtowne zmiany po rozpadzie ZSRR  odcisnęły swoje piętno również na mahalli, która od 2008 roku została włączona w ramy  prawne Tadżykistanu, stając się najmniejszą jednostką administracyjną i częściowo tracąc swoje tradycyjne funkcje. Jednocześnie, działające w kraju organizacje międzynarodowe i lokalne zaczęły interesować się mahallą jako instytucją społeczną, z którą współpraca mogłaby wspomóc rozwój lokalny.

 

Data opublikowania: 11.12.2015
Osoba publikująca: Mateusz Kłagisz