Joanna Bocheńska (ed.) "Rediscovering Kurdistan’s Cultures and Identities The Call of the Cricket"

Książka składa się z siedmiu rozdziałów wraz ze wstępem. Część 2. poświęcona jest przemianom etycznym wyrażonym w kurdyjskiej literaturze i filmie (Joanna Bocheńska, UJ IO). Część 3. kurdyjskim instytucjom kulturalnym (Renata Kurpiewska-Korbut, badacz niezależny). Część 4. społecznym negocjacjom tożsamości kurdyjskich migrantów w Stambule (Karol Kaczorowski, Katedra Studiów Europejskich UEK). Część 5. roli tłumaczeń Biblii na język kurdyjski w XIX w. (Marcin Rzepka, UPJPII). Część 6. kształtowaniu tożsamości chaldejsko-asyryjskiej w relacji z Kurdami w dzisiejszym Kurdystanie irackim (Krzysztof Lalik, IBDW UJ). Część 7. tożsamości Jezydów wyrażonej w tradycyjnych tekstach religijnych tej mniejszości (Artur Rodziewicz, IO UJ).
Spis treści:
  • Chapter 1: Introduction
  • Chapter 2: Between Honour and Dignity: Kurdish literary and cinema narratives and their attempt to rethink identity and resistance, Joanna Bocheńska
  • Chapter 3: The Socio-Political Role of Modern Kurdish Cultural Institutions, Renata Kurpiewska-Korbut
  • Chapter 4: Countering Othering: Social negotiations of identity among new Kurdish migrants in Istanbul, Karol Kaczorowski
  • Chapter 5: Translation, Power and Domination: The postcolonial explorations of the Bible in the Kurdish context, Marcin Rzepka
  • Chapter 6: Ethnic and Religious Factors of Chaldo-Assyrian Identity in an Interface with the Kurds in Iraqi Kurdistan, Krzysztof Lalik
  • Chapter 7: The Nation of the Sur: The Yezidi identity between modern and ancient myth, Artur Rodziewicz

Publikacja ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju studiów kurdyjskich w Polsce i na świecie, gdyż dotyczy zagadnień bardzo rzadko badanych i opisywanych.

O książce napisali

  • filozof, prof. Michiel Leezenberg z Uniwersytetu Amsterdamskiego: "This volume marks a major addition to Kurdish studies. It paints an innovative, historically differentiated, and theoretically informed picture of cultural and religious life among different ethnic groups in Kurdistan, and among Kurds living elsewhere. Jointly, its contributions take us far beyond the reductionist narratives of conflict, war, and resistance that dominate much of the existing literature".
  • antropolog, prof. Martin van Bruinessen z Uniwersytetu w Utrechcie, autor jednej z pierwszych prac o Kurdach: "Joanna Bocheńska and her colleagues have placed Kraków on the map as a vibrant centre of Kurdish studies. This book gives an excellent overview of the wide range of their interests and the originality of their approach. Each of the chapters contributes new insights in the social and cultural dynamics of modern Kurdish society, with a strong emphasis on religious minorities. Highly recommended to both scholars and the general public".

Więcej informacji: www.kurdishstudies.pl/?pl_rezultaty-projektu,264

Data opublikowania: 15.01.2019
Osoba publikująca: Mateusz Kłagisz