Andrzej Pisowicz "Gramatyka osetyjska (Dialekt Iroński)"

Nakładem krakowskiego wydawnistwa Księgarnia Akademicka ukazała się właśnie Gramatyka osetyjska (Dialekt irański) autorstwa prof. Andrzeja Pisowicza. Osetyjczyków można by nazwać Irańczykami (w szerokim sensie lingwistycznym), którzy (…) nigdy nie byli w Iranie. Bowiem praojczyzna ludów irańskich mieściła się w starożytności poza państwem zwanym Iranem, na terenach rozciągających się od dolnego Dunaju poprzez dorzecza Dniestru, Dniepru i Donu aż po Azję Środkową. Wymienione tu nazwy rzek zawierają irański pierwiastek oznaczający wielką wodę (awestyjskie: danu-). Do dziś Osetyjczycy na „wodę” mówią don. (…) Przodkami Osetyjczyków były plemiona zamieszkujące w starożytności tereny dzisiejszej Ukrainy (z Krymem włącznie) i południowej Rosji. Źródła greckie podają informacje o Scytach i Sarmatach. Do tych ostatnich odnosiła swe pochodzenie polska szlachta. Imiona osobowe Scytów i Sarmatów wskazują bez żadnych wątpliwości na ichirańskie pochodzenie [ze Wstępu].
Data opublikowania: 07.01.2021
Osoba publikująca: Mateusz Kłagisz