Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Punkty ECTS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów

Program studiów licencjackich "Iranistyka"

Program studiów, opis poszczególnych przedmiotów oraz przypisana do nich liczba punktów ECTS dostępne są w Aplikacji Sylabus UJ (iranistyka - studia pierwszego stopnia).

Program studiów magisterskich "Iranistyka"

Program studiów, opis poszczególnych przedmiotów oraz przypisana do nich liczba punktów ECTS dostępne są w Aplikacji Sylabus UJ (iranistyka - studia drugiego stopnia).

Regulamin studiów:

Regulaminy studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdują się na stronie Działu Spraw Studenckich.