Punkty ECTS

Program studiów licencjackich "Iranistyka" oraz magisterskich uzupełniających "Iranistyka"

Realizacja programu studiów w roku akademickim 2020/2021

Regulamin studiów:

Regulamin studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim znajduje się na stronie Działu Nauczania.