Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Zespół Zakładu Iranistyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o konsultacjach pracowników Zakładu Iranistyki dostępne są  po kliknięciu w link USOSweb UJ przy nazwisku danej osoby.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrektor IO UJ, Kierownik ZI IO UJ

Kinga Paraskiewicz, dr hab., prof. UJ

Kinga Paraskiewicz, dr hab., prof. UJ

Zainteresowania: językoznawstwo iranistyczne, staro-, średnio- i nowoperski, leksykografia, etymologia, dialektologia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tomasz Gacek, dr hab.

Tomasz Gacek, dr hab.

zainteresowania: językoznawstwo, języki średnio- i staroirańskie, kontakty językowe irańsko-indyjskie, język tadżycki

Tomasz Gacek - USOSweb UJ
Tomasz Gacek - ORCID

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Pracowni Studiów Kurdyjskich IO UJ

Joanna Bocheńska, dr hab.

Joanna Bocheńska, dr hab.

zainteresowania: rzeczywistość społeczno-polityczna Kurdów na Bliskim Wschodzie i emigracji, kultura i literatura kurdyjska, dialekty: kurmandżi i sorani

Joanna Bocheńska - USOSweb UJ
Joanna Bocheńska - Academia.edu
Joanna Bocheńska - ORCID

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Karolina Rakowiecka-Asgari, dr

Karolina Rakowiecka-Asgari, dr

zainteresowania: współczesny Iran, literatura perska, badania porównawcze kultur starożytnych

Karolina Rakowiecka-Asgari - USOSweb UJ
Karolina Rakowiecka-Asgari - Academia.edu
Karolina Rakowiecka-Asgari - ORCID

Blog Okno na Iran

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Renata Rusek-Kowalska, dr

Renata Rusek-Kowalska, dr

zainteresowania: perska literatura klasyczna, sufizm, metodyka nauczania języka perskiego

Renata Rusek-Kowalska - USOSweb UJ
Renata Rusek-Kowalska - ORCID

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich IO UJ

Mateusz M.P. Kłagisz, dr

Mateusz M.P. Kłagisz, dr

zainteresowania: świat irański przed najazdem arabskim, zaratusztrianizm, fenomenonlogia religii, zagadnienia afganologiczne

Mateusz M.P. Kłagisz - USOSweb UJ
Mateusz M.P. Kłagisz - Academia.edu
Mateusz M.P. Kłagisz - ORCID

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asgar Asgari Hasanaklou, dr

Asgar Asgari Hasanaklou, dr

zainteresowania: literatura perska klasyczna i współczesna

Asgar Asgari Hasanaklou - USOSweb UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ignacy Nasalski, dr

zainteresowania: kulturowe i polityczne uwarunkowania na Bliskim i Środkowym Wschodzie, studia nad Koranem

Ignacy Nasalski - USOSweb UJ
Ignacy Nasalski - ORCID

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katarzyna Wąsala, dr

Katarzyna Wąsala, dr

  • Praca doktorska: Modern Spoken Persian in contemporary literary texts on the example of selected 21st century novels
  • Praca magisterska: Zagadnienia gramatyki perskiej prowokujące trudności i błędy w tłumaczeniu na język polski na podstawie polskich przekładów poezji Foruq Farroxzād (1935-1967)
  • Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
  • Zainteresowania: językoznawstwo, przekład, perska literatura współczesna, muzyka
  • Promotor: dr hab. Kinga Paraskiewicz, prof. UJ
  •  
  • Katarzyna Wąsala - USOSweb UJ
  • Katarzyna Wąsala - Academia.edu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oskar Podlasiński, mgr

zainteresowania: językoznawstwo historyczno-porównawcze, etymologia

Oskar Podlasiński - USOSweb UJ
Oskar Podlasiński - ORCID

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Soraya Musavi, mgr

zainteresowania: metodyka nauczania języka perskiego, perska literatura klasyczna i współczesna

Soraya Musavi - USOSweb UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hayedeh Vambakhsh-Smurzyńska, mgr

zainteresowania: metodyka nauczania języka perskiego, perska literatura klasyczna i współczesna

Hayedeh Vambakhsh-Smurzyńska - USOSweb UJ