Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o konsultacjach pracowników Zakładu Iranistyki dostępne są  po kliknięciu w link USOSweb UJ przy nazwisku danej osoby.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrektor IO UJ, Kierownik ZI IO UJ

Kinga Paraskiewicz, dr hab., prof. UJ

Kinga Paraskiewicz, dr hab., prof. UJ

Zainteresowania: językoznawstwo iranistyczne, staro-, średnio- i nowoperski, leksykografia, etymologia, dialektologia.

USOSweb UJ

Academia.edu

ORCID

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tomasz Gacek, dr hab.

Tomasz Gacek, dr hab.

zainteresowania: językoznawstwo, języki średnio- i staroirańskie, język tadżycki

USOSweb UJ
ORCID

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

kierownik Pracowni Studiów Kurdyjskich IO UJ

Joanna Bocheńska, dr hab.

Joanna Bocheńska, dr hab.

zainteresowania: rzeczywistość społeczno-polityczna Kurdów na Bliskim Wschodzie i emigracji, kultura i literatura kurdyjska, dialekty: kurmandżi i sorani

USOSweb UJ
Academia.edu
ORCID

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich IO UJ (zastępstwo)

Karolina Rakowiecka-Asgari, dr

Karolina Rakowiecka-Asgari, dr

zainteresowania: współczesny Iran, literatura perska, badania porównawcze kultur starożytnych

USOSweb UJ
Academia.edu
ORCID
Okno na Iran

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Renata Rusek-Kowalska, dr

Renata Rusek-Kowalska, dr

zainteresowania: perska literatura klasyczna, sufizm, metodyka nauczania języka perskiego

USOSweb UJ
ORCID

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich IO UJ (2021/22 - urlop naukowy)

Mateusz M.P. Kłagisz, dr

Mateusz M.P. Kłagisz, dr

zainteresowania: świat irański przed najazdem arabskim, zaratusztrianizm, fenomenonlogia religii, zagadnienia afganologiczne

USOSweb UJ
Academia.edu
ORCID

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asgar Asgari Hasanaklou, dr

Asgar Asgari Hasanaklou, dr

zainteresowania: literatura perska klasyczna i współczesna

USOSweb UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ignacy Nasalski, dr

zainteresowania: kulturowe i polityczne uwarunkowania na Bliskim i Środkowym Wschodzie, studia nad Koranem

USOSweb UJ
ORCID

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katarzyna Wąsala

Katarzyna Wąsala

  • Praca magisterska: Zagadnienia gramatyki perskiej prowokujące trudności i błędy w tłumaczeniu na język polski na podstawie polskich przekładów poezji Foruq Farroxzād (1935-1967)
  • Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
  • Zainteresowania: językoznawstwo, przekład, perska literatura współczesna, muzyka
  • Promotor: dr hab. Kinga Paraskiewicz, prof. UJ
  • Academia.edu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oskar Podlasiński, mgr

zainteresowania: językoznawstwo historyczno-porównawcze, etymologia

USOSweb UJ
ORCID

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Soraya Musavi, mgr

zainteresowania: metodyka nauczania języka perskiego, perska literatura klasyczna i współczesna

USOSweb UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hayedeh Vambakhsh-Smurzyńska, mgr

zainteresowania: metodyka nauczania języka perskiego, perska literatura klasyczna i współczesna

USOSweb UJ