Badania i projekty

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu Iranistyki dotyczą szeroko rozumianego świata irańskiego oraz Środkowego Wschodu.

 • Zagadnienia literaturoznawcze:
 1. Klasyczna literatura nowoperska;
 2. Epos nowoperski;
 3. Współczesna literatura nowoperska;
 4. Średnioperska literatura religijna;
 5. Współczesna literatura afgańska;
 6. Przekaz ustny i pisemny w literaturach irańskich;
 7. Literatura muzułmańska w Indiach.
 • Zagadnienia językoznawcze:
 1. Rozwój historyczny języka perskiego;
 2. Leksykografia języka perskiego;
 3. Dyglosja w Iranie;
 4. Pozostałem języki irańskie: kurdyjski, paszto, tadżycki;
 5. Dzieje języka perskiego w Indiach.
 • Zagadnienia przekładoznawcze:
 1. Nowoperskie przekłady literatury polskiej;
 2. Polskie przekłady literatury perskiej, afgańskiej i tadżyckiej;
 3. Nowoperskie przekłady literatury średnioperskiej;
 4. Teoria przekładu w perspektywie orientalistycznej.
 • Zagadnienia kulturoznawcze:
 1. Historia świata irańskiego;
 2. Zagadnienia polityczne, kulturowe i socjologiczne w Iranie;
 3. Zagadnienia polityczne, kulturowe i socjologiczne w Afganistanie;
 4. Zagadnienia polityczne, kulturowe i socjologiczne w Azji Centralnej;
 5. Zagadnienia polityczne, kulturowe i socjologiczne w Kurdystanie;
 6. Media.
 • Zagadnienia religioznawcze:
 1. Islam w świecie irańskim;
 2. Islam w Indiach;
 3. Zaratusztrianizm i inne religie irańskie;
 4. Buddyzm w świecie irańskim;
 5. Zaratusztrianizm w Indiach;
 6. Kobieca religijność w Tadżykistanie.