Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zuzanna Błajet

 • Praca magisterska: Symbolika psa w przysłowiach i frazeologii perskiej, tadżyckiej i szugnońskiej
 • Projekt rozprawy doktorskiej: Zwierzęta w kulturze ismailickich ludów Autonomii Badachszanu, na przykładach literatury ustnej regionu. Symbolika, wierzenia, stereotypy i rola zwierząt w kulturze Szugnończyków; promotor prof. dr hab. Anna Krasnowolska
 • Dyscyplina naukowa: antropologia kulturowa, literaturoznawstwo
 • Zainteresowania: folklor Badachszanu, język tadżycki, szugni i inne języki pamirskie, przekład

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Khalil A. Arab

 • Praca magisterska: Marriage in Afghanistan: Its Contribution to Domestic Violence and Other Social Ills
 • Projekt rozprawy doktorskiej: Human-Animal relations in modern Afghan literature; promotor prof. dr hab. Anna Krasnowolska
 • Zainteresowania: współczesna historia Afganistani, współczesna literatura Afganistanu, socjologia literatury, małżeństwo w tradycji afgańskiej, e-/imigranci afgańscy, relacje człowiek-zwierzę / zwierzę-człowiek, prawa człowieka / kobiet w Afganistanie,relacje irańsko-afgańskiej, NATO i bezpieczeństwo transatlantyckie, relacje transatlantyckie, budowanie pokoju i jego konserwacja, zimna wojna, relacje NATO- / USA-Afganistan

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Radosław Kanarkowski

 • Praca magisterska: Nomina numeralia cardinalia we współczesnych językach wschodnioirańskich-studium etymologiczne
 • Projekt rozprawy doktorskiej: System liczebnikowy języków dagestańskich - analiza historyczno-porównawcza; promotor: dr hab. Kinga Paraskiewicz, prof. UJ
 • Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
 • Zainteresowania: porównawcze językoznawstwo kaukaskie i indo-europejskie

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Amir Najafi

 • Praca magisterska: The history of theatre in Mashhad from 1911 to 1979
 • Projekt rozprawy doktorskiej: The evolution dramatic arts in Iran during two revolutions - the Constitutional Revolution (1907) and the Islamic Revolution (1979); promotor: prof. dr hab. Anna Krasnowolska
 • Zainteresowania: teatr irański, kinematografia irańska, dynastia kadżarska, dynastia safawidzka

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oskar Podlasiński

 • Praca magisterska: Ablaut nominalny w języku awestyjskim
 • Projekt rozprawy doktorskiej: Staroperski tekst Inskrypcji Behistuńskiej w świetle językoznawstwa historyczno-porównawczego; promotor: dr hab. Kinga Paraskiewicz, prof. UJ
 • Dyscyplina: Językoznawstwo
 • Zainteresowania: Językoznawstwo indo-irańskie, historyczno-porównawcze, etymologia, awestyjski, staro- i średnioperski, wedyjski