Księgozbiór Profesora Piotra J. Chełkowskiego

Profesor Piotr J. Chełkowski (1933-) - absolwent krakowskiej i londyńskiej iranistyki, wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Nowojorskim, autor takich prac jak "Staging a Revolution. The Art of Persuation in the Islamic Republic of Iran", "Mirror of the Invisible World" czy "Islam in Modern Drama and Theatre" przekazał w darze Zakładowi Iranistyki UJ kilkaset, głównie angielsko- i perskojęzycznych pozycji książkowych oraz następujące pełne roczniki czasopism:

  • Iran Nameh
  • Iranians Studies
  • Iranshenasi
  • International Journal of Middle East Studies
  • Middle East Studies Association Bulletin
  • Review of Middle East Studies

Wymienione czasopisma są już dostępne w Bibliotece IO UJ. Tutaj znajdziecie zaś Państwo aktualny katalog Księgozbioru Profesora Piotra J. Chełkowskiego. Pozycje wyróżnione kolorem szarym przekazano do Biblioteki IO. Pozostałe znajdują się w pokojach 323 i 324.