St. Petersburg International Conference on Afghan Studies

Termin: 30.06.2017 - 15.07.2017

Między 27. a 29.06. odbywała się w St. Petersburgu międzynarodowa konferencja poświęcona studiom afganologicznym organizowana przez Wydział Orientalistyki i Afrykanistyki Peterburskiego Uniwersytetu Państwowego. Prektstem do jej zorganizowania była rocznica 150-lecia pierwszych wykładów z języka paszto prowadzonych przez Johannesa A.B. Dorna (1805-1881). Wymiernym efektem spotkania badaczy z Azji, Europy i Ameryki było powołanie do życia stowarzyszenia Scholarly Association for International Studies of Afghanistan / Consociatio Studiis Internationalibus Rerum Afghanicarum i podjęcie decyzki, że pierwsze międzynarodowa konferencja SCIRA odbędzie się w 2021 r. w Armenii. W gronie założycieli SCIRA znalazł się dr Mateusz M. Kłagisz z Zakładu Iranistyki IO UJ.

Data opublikowania: 30.06.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kłagisz