(صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب

Książka dr Karoliny Rakowieckiej-Asgari oraz dra Asgara Asgariego Hasanaklou Sedā-ye zamāne : ğāme'e-šenāsi-ye šaxsiyat-e zan dar romān-e ba'd az enqelāb (Signum temporis : socjologia postaci kobiecej w porewolucyjnej powieści irańskiej) wydana w Teheranie (2016) przez Našr-e Axtarān porusza problem relacji formy powieści irańskiej z dynamiką przemian społecznych. Analizując zjawisko feminizacji porewolucyjnej beletrystyki, zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką postać kobieca zaczyna stopniowo odgrywać, jej psychologiczną komplikację i uwikłanie w złożone relacje z innymi, które stają się częstokroć kluczem do literackiego przetworzenia zmiennej i wielowymiarowej rzeczywistości społecznej, do której przestały przystawać bardziej klasyczne formy literatury. Odchodząc od prostego wyobrażenia literatury jako odwzorowania rzeczywistości w klasycznej socjologii powieści książka ta próbuje szukać odpowiedzi na pytanie o sposoby dyskursywikacji rzeczywistości pozatekstowej przez literaturę i powstające w tym procesie nowe formy. Doświadczenia Iranu, w którym powieść pojawiła się zaledwie sto lat temu, by stać się rychło jednym z głównych gatunków literackich, mogą wnosić wiele w uniwersalne badania na ten temat.
Data opublikowania: 03.03.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kłagisz