Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Informacje dla kandydatów na studia w Zakładzie Iranistyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pytania Kandydatów

Odpowiadamy na pytania, które szczególnie często padają ze strony osób zainteresowanych studiowaniem iranistyki.

  • Perski to język orientalny, czy jest trudny?

Nie! Podobnie jak polski, perski należy do języków indoeuropejskich, ale ma znacznie prostsze reguły gramatyczne (np. brak deklinacji i kategorii rodzaju) oraz mniej nieregularności. Także wymowa jest dla Polaków przyjazna. Pismo perskie to zaledwie 32 litery, a nie rozbudowany system znaków. Szybko zaczniecie komunikować się po persku, tym bardziej, że Irańczycy są otwarci i serdeczni.

  • Jak wygląda nauka perskiego na UJ?

Pełna nazwa studiów to "filologia orientalna - iranistyka". Zapewniamy solidny kurs języka, prowadzony przez doświadczonych lektorów. Od początku studiów oferujemy zajęcia z native speakerami oraz wykłady i ćwiczenia z gramatyki. Część regularnych zajęć na wyższych latach prowadzona jest po persku. Studenci II stopnia uczą nie tylko przekładu pisemnego, ale także ustnego z wykorzystaniem nowoczesnego laboratorium językowego. Uczymy języka literackiego (i literatury), potocznego, technicznego i urzędowego.

  • Czy można studiować na II stopniu bez licencjatu iranistycznego?

Tak! W odpowiedzi na prośby kandydatów otworzyliśmy możliwość podjęcia studiów II stopnia bez znajomości języka perskiego. W takim przypadku studenci w trybie indywidualnego toku studiów uczą się języka od podstaw. Taka forma studiów wymaga większego zaangażowania, ale mamy już absolwentów, którzy świetnie sobie poradzili.

  • Jakich języków można się uczyć na iranistyce?

Poza perskim oferujemy rotacyjnie kursy innych języków irańskich (tadżycki, kurdyjski, paszto) i orientalnych (arabski). W ramach zajęć przeglądowych o językach irańskich będziecie uczyć się o takich językach jak: staro- i średnioperski, awestyjski, czy osetyjski. Z radością pomożemy Wam rozwijać zainteresowania językowe w ramach indywidualnych konsultacji.

  • Czy znając współczesny perski będę w stanie czytać literaturę klasyczną?

Sławna perska literatura klasyczna powstała w języku nowoperskim, tym samym, którego będziecie uczyć się na studiach. Różnice między współczesną perszczyzną, a językiem Hafeza i Rumiego są znacznie mniejsze niż między dzisiejszą i średniowieczną polszczyzną. Zajęcia z literatury klasycznej pomogą Wam wdrożyć się do lektury dawnej poezji.

W razie dalszych pytań - zapraszamy do kontaktu, np. za pośrednictwem serwisu Instagram.