Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Informacje dla kandydatów na studia w Zakładzie Iranistyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dlaczego iranistyka?

Zakład Iranistyki poprosił absolwentów naszego kierunku, by opowiedzieli trochę o sobie.

Koło Naukowe Studentów Iranistyki UJ zainicjowało akcję #dlaczegoiranistyka? na Facebooku i Instagramie, zadając to pytanie swoim kolegom. Zainspirowany pomysłem Zakład Iranistyki UJ postanowił o to samo zapytać także naszych absolwentów i poprosić, żeby opowiedzieli o sobie. Prośba ta spotkała się z pozytywnym odzewem wielu osób, stąd w najbliższych dniach będą się pojawiały kolejne odpowiedzi naszych absolwentów na obu ww. portalach, tj. na Facebooku oraz na Instagramie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla Kandydatów

Odpowiedzi na pytania kandydatów.


عالمش چندان بود کش بینش است

چشم چندین بحر هم چندینش است

 

 

Każdy ma świat na miarę swojego spojrzenia,

tylko takie morze zoczy, jakie ma oczy

(Moulana XIII w.)

 

Zapraszamy na wspólne poszerzanie horyzontów!

Studia licencjackie

Studia iranistyczne prowadzone w Instytucie Orientalistyki obejmują szereg zagadnień, których wspólnym mianownikiem jest język perski. To on pozostaje kluczem do poznania kultury świata irańskiego, tzn. Iranu, Afganistanu, czy Tadżykistanu. Świata, który może się poszczycić dwuipółtysiącletnią nieprzerwaną tradycją literacką, artystyczną i intelektualną, sięgającą korzeniami w czasy daleko przed islamem.

Studenci w czasie studiów zapoznają się nie tylko z językiem i jego literaturą, lecz także z zagadnieniami kulturoznawczymi czy religioznawczymi. Integralną częścią studiów pozostaje także nauka języka angielskiego oraz języka kurdyjskiego.

Języki irańskie w Zakładzie Iranistyki IO UJ

Języki irańskie należą wraz z językami indyjskimi do szerokiej indo-irańskiej rodziny w obrębie języków indo-europejskich. Są zatem dalekimi krewnymi takich języków jak polski, angielski czy niemiecki. W Zakładzie Iranistyki IO UJ prowadzimy naukę następujących języków irańskich:

1. Językiem perskim (nazywany także nowoperskim), który jest językiem urzędowym Islamskiej Republiki Iranu, posługuje się na co dzień ok. 45 mln obywateli tego kraju, a kolejne 20 mln posługuje się nim jako drugim. To także jeden z dwóch urzędowych języków Afganistanu, gdzie nazywa się go oficjalnie językiem dari. Dari cechuje się znacznym zróżnicowaniem dialektalnym, a spośród wszystkich jego wariantów najwyższy status posiada dialekt kabulski. Język perski nauczany w Zakładzie Iranistyki IO UJ obejmuje standard literacki oraz dialekt teherański. Lektor: mgr Soraya Musavi, mgr Hayedeh Vambakhsh-Smurzyńska, dr Renata Rusek-Kowalska.
2. Języki kurdyjskie to przede wszystkim kurmandżi oraz sorani. Kurmandżi posługują się przede wszystkim Kurdowie zamieszkujący Republikę Turecką a do jego zapisu używa się zmodyfikowanego alfabetu łacińskiego. Sorani tymczasem posługują się głównie Kurdowie zamieszkujący Republikę Iranu a do jego zapisu używa się zmodyfikowanego pisma arabskiego. W różnych językach kurdyjskich mówi na co dzień ok. 30 mln osób. Lektor: dr Joanna Bocheńska.

Profil absolwenta

Absolwent studiów iranistycznych pierwszego stopnia posiada dobrą znajomość języka perskiego (poziom B1/B2 wg europejskich ram klasyfikacyjnych), podstawy wiedzy o literaturze perskiej, podstawową znajomość języka kurdyjskiego (poziom A1/A2), podstawową wiedzę z zakresu problemów społecznych, kulturowych czy politycznych świata irańskiego.

Absolwent może poszerzać wiadomości nabyte w toku 3-letnich studiów licencjackich w ramach 2-letnich studiów uzupełniających magisterskich.

Studia uzupełniające magisterskie

Zakład Iranistyki, wychodząc na przeciw oczekiwaniom współczesnego świata, poszerza swoją ofertę studiów drugiego stopnia.

Świat irański (tzn. Iran, Afganistan, Tadżykistan i Kurdystan) oraz Środkowy Wschód (czyli szerzej rozumiany region, w tym republiki centralnoazjatyckie i Pakistan) łączą się, tworząc dziś ważny politycznie rejon świata, który cechuje wspólnota historyczna i kulturowa. Pełniejsze zrozumienie świata irańskiego i środkowowschodniego wymaga perspektywy badawczej wykraczającej poza granice polityczne współczesnych organizmów państwowych. Ponieważ znajomość żywego języka stanowi istotny element niezbędny do prawidłowego poznania dowolnej kultury, dlatego program dwuletnich studiów magisterskich przewiduje opanowanie podstaw języka perskiego oraz języka kurdyjskiego przez osoby rozpoczynające naukę. Dla osób ze znajomością języka perskiego jego kontynuację na wyższym poziomie. W programie przewidziano wykłady specjalizacyjne dotyczące języka, literatury i kultury, tradycji i współczesności świata irańskiego i regionu. Całość uzupełniają zajęcia w zakresie komunikacji międzykulturowej, problematyki humanitarnej, a także pomocy rozwojowej. Osoby kontynuujące naukę języka perskiego zaliczają ćwiczenia przekładowe.

Profil absolwenta

Absolwent studiów iranistycznych drugiego stopnia posiada dobrą znajomość języka perskiego (poziom B1), jeśli rozpoczął naukę języka perskiego, lub bardzo dobrą (poziom B2/B2+/C1), jeśli ją kontynuował, poszerzoną znajomość literatury perskiej, umiejętność samodzielnej interpretacji tekstu, pogłębioną wiedzę z zakresu problemów społecznych, kulturowych czy politycznych świata irańskiego, w tym komunikacji społecznej, zagadnień dotyczących pomocy rozwojowej czy humanitarnej.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną przez system IRK.

Rekrutacja dla osób z Polski na studia licencjackie

Rekrutacja dla osób z Polski na studia magisterskie

Informacja dla osób z Ukrainy, zainteresowanych naszymi studiami

Rekrutacja dla cudzoziemców na studia licencjackie

Rekrutacja dla cudzoziemców na studia magisterskie

 

Odpowiedzi na pytania kandydatów.